De website over zorg en welzijn
Zorg en ondersteuning

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning biedt u informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn.

De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Cliëntondersteuning is gratis.

Cliëntondersteuner Wmo

Een cliëntondersteuner Wmo kan u helpen bij uw contact met (hulp)instanties en zorgaanbieders op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld door mee te gaan naar het gesprek met het sociaal wijkteam of de gemeente. Of door te helpen bij de voorbereiding op dit gesprek. De cliëntondersteuner Wmo is onafhankelijk. De hulp van deze cliëntondersteuner is gratis.

Heeft u als volwassene hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Maar vindt u de drempel om naar het sociaal wijkteam of de consulenten van de gemeente te gaan te hoog? En is er zo gauw niemand die hierbij kan helpen? Dan kunt u ook contact opnemen met de cliëntondersteuner Wmo.

Contactgegevens cliëntondersteuner Wmo

Annemieke Spijker (Zorgbelang Inclusief)
Telefoon: 026 384 28 26
E-mail: sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl

Cliëntondersteuning Wlz

Heeft u een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u voor cliëntondersteuning ook terecht bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor geeft ondersteuning bij het uitzoeken en regelen van de zorg waarvoor u een CIZ-indicatie heeft.

Klachten of problemen

Vindt u de gesprekken met het sociaal wijkteam of de consulenten van de gemeente niet prettig verlopen? Dan kunt u hulp krijgen van een vertrouwenspersoon.

Zie ook