De website over zorg en welzijn
Werk, geld en uitkering

Schuldhulpverlening

"Iedereen kan geldproblemen krijgen, dat weet ik. Maar toch schaamde ik me zo. Ik hoopte dat het vanzelf goed kwam. Maar dat kwam het dus niet. Had ik maar eerder hulp gevraagd, dan was het probleem kleiner geweest. Maar ik ben blij dat ik uiteindelijk wel hulp heb gevraagd en nu werk ik aan een goede oplossing."

Praten over geld en hulp vragen is lastig. Mensen vragen vaak (te) laat om hulp, ze schamen zich. Dat weet het team schuldhulpverlening van de gemeente als geen ander. Zij zijn er om u te helpen als u geldproblemen of schulden heeft. Hun advies en hulp is gratis. U kunt contact met hen opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 0345-477700 of via de mail: schuldhulp@culemborg.nl.

Voor vragen of advies kunt u ook terecht bij de Formulierenbrigade of Schuldhulpmaatjes Culemborg. Ook hun hulp en advies is gratis.

Heeft u schulden en/of weinig te besteden? Tips, adviezen en informatie vindt u ook op www.culemborgkanmeer.nl. Kijk eens onder 'Weinig te besteden' of 'Minimaregelingen'.

Wat doet het team schuldhulpverlening?

Het team schuldhulpverlening bestaat uit mensen met kennis en ervaring op het gebied van geldproblemen en schulden. Zij zijn er voor mensen met verschillende geldproblemen. U hoeft dus nog geen (grote) schulden te hebben om hulp en advies te vragen.

Zij maken samen met u een overzicht van uw geldzaken. Samen met u kijken ze wat u nodig heeft. Het kan zijn dat u alleen advies nodig heeft. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij het op orde brengen van de administratie of het aanvragen van regelingen. Het kan ook zijn dat er schulden zijn en dat er meer nodig is.

Hoe werkt het team schuldhulpverlening?

U meldt zich aan voor een gesprek. Dat kan via het algemene nummer van de gemeente (0345) 477700 of via de e-mail, schuldhulp@culemborg.nl

Het team neemt binnen 4 weken telefonisch contact met u op voor een gesprek. Het kan zijn dat er meer informatie nodig is. Dan vraagt het team om documenten of papieren over uw geldzaken. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw informatie!

In het gesprek kijken u en de mensen van het team schuldhulpverlening naar uw situatie. U bespreekt welke mogelijkheden er voor u zijn. Deze mogelijkheden worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Daarin staat welke stappen u moet nemen, of u daarbij hulp nodig heeft en wie u helpt.

Wanneer hulp bij het oplossen van schulden noodzakelijk is, dan wordt besproken wat dat voor u betekent. Meer informatie over het oplossen van schulden kunt u vinden onder het kopje 'Schuldbemiddeling, dwangbevel en Wet schuldsanering natuurlijke personen', maar ook onder Wet schuldsanering natuurlijke personen en op de website van het juridisch loket.

Soms is het nodig dat uw inkomen tijdelijk wordt beheerd. Het kan zijn dat u een budgetbeheerder of een bewindvoerder krijgt. Zij zorgen er dan voor dat uw vaste lasten van dit inkomen betaald worden. Elke week of maand krijgt u een deel van uw inkomen om boodschappen van te doen.

Het uiteindeljike doel is dat u uw geldzaken weer onder controle hebt en zonder schulden verder kunt.

Spoed?

Heeft u een brief ontvangen waarin een datum staat waarop uw energie en/of water wordt afgesloten of wanneer uw zorgverzekering stopt? Of heeft u een brief gekregen met een datum van ontruiming van uw huis? Dan nemen we binnen 3 werkdagen contact met u op.

U moet dan wel een kopie van de brief met de datum van afsluiting en/of ontruiming mee sturen met uw aanmelding. u kunt deze ook afgeven bij de balie van het stadskantoor, ter attentie van het team schuldhulpverlening met spoed erbij.

Schuldbemiddeling, dwangakkoord, Wet schuldsanering natuurlijke personen

Als u schulden heeft, kan het team schuldhulpverlening u op verschillende manieren helpen. Hier volgt een kort overzicht.

Bij schuldbemiddeling, ook minnelijk schuldentraject genoemd, neemt het team schuldhulpverlening contact op met uw schuldeisers om betalingsafspraken te maken. In een periode van 36 maanden wordt zoveel mogelijk geld opzij gezet om uw schuldeisers te betalen.

Willen uw schuldeisers niet meewerken? Dan kunt u de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Het team schuldhulpverlening helpt u bij de aanvraag. Bij een dwangakkoord komt u alsnog in een minnelijk schuldentraject, omdat de rechter de schuldeisers dwingt om mee te werken.

Geeft de rechter geen toestemming voor een dwangakkoord? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Hier kan het team schuldhulpverlening u ook bij helpen.

Meer informatie vindt u op de website van het het jurisch loket.

Voorwaarden schuldhulpverlening

Dit zijn beknopt de voorwaarden:

  1. U woont in de gemeente Culemborg.
  2. U maakt geen nieuwe schulden Schulden die er al zijn kunnen hoger worden door kosten en rente, dit wordt niet gezien als een nieuwe schuld.
  3. U betaalt uw vaste lasten op tijd. Als dat nog niet zo is doet u alles wat nodig is om dat zo snel mogelijk te gaan doen.
  4. U doet er alles aan om voldoende inkomen te krijgen.
  5. U komt alle gemaakte afspraken met het team schuldhulpverlening na.

De volledige voorwaarden kunt u opvragen bij schuldhulpverlening.

Zie ook