De website over zorg en welzijn
Werk, geld en uitkering

Schuldhulpverlening

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team schuldhulpverlening van de gemeente (telefonisch: 0345-477700 of via de mail: schuldhulpverlening@culemborg.nl).

Voor vragen of advies kunt u ook terecht bij de Formulierenbrigade of Schuldhulpmaatjes Culemborg. De formulierenbrigade kan u helpen met allerlei vragen over geld. Schuldhulpmaatjes Culemborg kan u ondersteunen bij dreigende schulden.

Hulp bij schulden

De mensen van team schuldhulpverlening brengen uw situatie in kaart en treffen een regeling met uw schuldeisers. Een hulpverleningstraject duurt meestal een aantal jaren.

Soms is het nodig dat uw inkomen tijdelijk wordt beheerd. Het kan zijn dat u een budgetbeheerder of een bewindvoerder krijgt. Zij zorgen er dan voor dat uw vaste lasten van dit inkomen betaald worden. Elke week of maand krijgt u een deel van uw inkomen om boodschappen van te doen.

Het uiteindeljike doel is dat u uw geldzaken weer onder controle hebt en zonder schulden verder kunt.

Hoe regel ik hulp?

Voor schuldhulpverlening van de gemeente komt u in aanmerking als u (dreigende) schulden heeft die u niet zelf kunt oplossen. Wacht niet te lang! Hoe eerder u hulp zoekt, hoe beter het is. U moet wel ingeschreven staan in de gemeente en een eigen inkomen hebben.

Het team schuldhulpverlening van de gemeente Culemborg is telefonisch bereikbaar via 0345-477700 en via de mail (schuldhulpverlening@culemborg.nl). Als een schuldhulpverleningstraject noodzakelijk is en u wordt toegelaten, dan is de ondersteuning gratis. Om toegelaten te worden, moet uw financiële situatie stabiel zijn en moet u zich aan de afspraken houden.

Sociaal Wijkteam

Het kan zijn dat er meer speelt dan schulden alleen. Zoek dan hulp via het Sociaal Wijkteam.

Zie ook