De website over zorg en welzijn
Zorg en ondersteuning

Welke mogelijkheden voor dagbesteding zijn er?

U leest er alles over op de pagina over dagbesteding zoeken.

Wat is het verschil tussen arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding?

Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten. Niet-arbeidsmatige dagbesteding bestaat uit activiteiten gericht op educatie, daginvulling en/of zingeving.

De gemeente heeft mijn aanvraag afgewezen omdat de hulp die ik vraag ‘algemeen gebruikelijk’ is. Wat bedoelen ze hiermee?

Een algemeen gebruikelijke voorziening is een voorziening die in principe voor iedereen beschikbaar is, of men nu wel of geen beperking heeft. Een voorziening is algemeen gebruikelijk als die:

  • niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking én;
  • in de reguliere handel verkrijgbaar is én;
  • in prijs vergelijkbaar is met soortgelijke producten.

Algemeen gebruikelijke voorzieningen worden niet vanuit de Wmo 2015 verstrekt. Een fiets is bijvoorbeeld een ‘algemeen gebruikelijke’ voorziening. De gemeente mag ervan uitgaan dat u de fiets zelf koopt. Wat in een bepaalde situatie algemeen gebruikelijk is, hangt vaak af van de geldende maatschappelijke normen op het moment van de aanvraag.

Vindt u dat de hulp die u aanvraagt niet algemeen gebruikelijk is? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van uw gemeente.

Wat is een algemene voorziening?

Een algemene voorziening is een voorziening die voor iedereen toegankelijk is om gebruik van te maken of naartoe te gaan. Hiervoor is geen toestemming of indicatie nodig van een gemeente of andere instantie. Het is dus voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Soms richten deze voorzieningen zich op bepaalde doelgroepen - maar niet exclusief - en kán een vergoeding worden gevraagd. Voorbeelden zijn: openbaar vervoer, buurtontmoetingspunten met bijvoorbeeld koffie-ochtenden, klussendienst, formulierenhulp, was- en strijkservice, sociale alarmering, boodschappenservice, maaltijdvoorziening, consultatiebureau etc. Ook voorzieningen die op het gebied van sport, cultuur, welzijn een aanbod hebben, kunnen als algemene voorziening worden aangemerkt.