De website over zorg en welzijn
Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De medewerkers van het sociaal wijkteam zetten zich in om hulp voor alle inwoners van Culemborg toegankelijk te maken of eenvoudiger te maken. Het kan gebeuren dat u toch niet tevreden bent over de gang van zaken. Als u niet tevreden bent over het sociaal wijkteam van de gemeente Culemborg, dan kunt u dit bespreken met de medewerkers van het sociaal wijkteam. Als u dit moeilijk vindt, kunnen de vertrouwenspersonen u hierbij ondersteunen.

Biedt dit voor u geen oplossing, dan wordt de leidinggevende van het sociaal wijkteam ingeschakeld.

Mocht dit ook niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u de klachtenprocedure van de gemeente Culemborg volgen. De vertrouwenspersonen kunnen u hierbij ondersteunen.