De website over zorg en welzijn
Opvoeding en gezin

Onderwijs

Na de basisschool gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs.

In groep 8 van de basisschool doen de meeste kinderen de Cito-toets. Die toets en het verslag van de leerkracht geeft aan naar welke school uw kind kan. Vervolgens kunt u samen een school uitzoeken. Het is een flinke stap voor uw kind als het naar de middelbare school gaat, en voor u als ouder waarschijnlijk ook.

Informeer uzelf over het voortgezet onderwijs

Het is goed om op de hoogte te zijn van alles wat er komt kijken bij het voortgezet onderwijs. De scholen geven informatie in hun schoolgids. Op speciale voorlichtingsavonden, op websites en in brochures en gidsen kunt u veel over de scholen te weten komen. Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig als er gedrags-, taal- of leerproblemen zijn.

Tip

Om goed te weten wat er op school gebeurt, kunt u eventueel een keer helpen op school. Uw kunt ook lid worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

 

Keurmerk

Bron: Onderwijs