Pesten

Je puber kan te maken krijgen met pesten. Misschien wordt je kind gepest of pest je kind anderen.

Plagen en pesten

Plagen is onschuldig gedrag, maar pesten kan grote gevolgen hebben. Wat doe je als je kind te maken krijgt met pesten en hoe kun je de weerbaarheid vergroten?

Gevolgen van pesten

Pesten kan ernstige gevolgen hebben voor zowel het kind dat gepest wordt als de pester. Wat zijn de gevolgen van pesten voor het gepeste kind en de pester?

Mijn kind wordt gepest

Kinderen die onzeker, gevoelig, angstig en stil zijn worden sneller gepest. Hoe weet je of jouw kind gepest wordt en wat kun je daar als ouder aan doen?

Pesten op school

In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest, het is belangrijk het pestgedrag te bespreken met de school. Wat kun je doen als je kind wordt gepest of pest?

Gepest kind helpen

Als je kind gepest wordt is het belangrijk om goed te luisteren en te blijven praten met je kind. Wat kun je daarnaast nog meer doen om je kind te helpen?

Mijn kind pest anderen

Als jouw kind anderen pest, kun je daar erg van schrikken. Waarom gaan kinderen pesten, hoe weet je of je kind dat doet en wat kun je als ouder doen?

Meelopen

Meelopers zijn kinderen die niets aan het pesten doen of zelf mee pesten. Welke invloed heeft pesten op de klas en wat doe je als je kind te maken krijgt met pesten?

Cyberpesten

Cyberpesten is pesten via internet en social media. Hoe herken je het en hoe voorkom je dat je kind op internet gepest wordt of zelf gaat cyberpesten?

Cyberpesten herkennen

Kinderen vertellen het niet snel als ze (online) gepest worden. Hoe herken je cyberpesten en hoe praat je over online pesten met je kind en de school?

Aanpak cyberpesten

Het is belangrijk om over cyberpesten (via het internet en social media) te praten met je kind. Wat kunnen jij en je kind doen als je kind wordt gecyberpest?

Vergelijk hulpaanbod