Aan tafel

Met elkaar eten is een sociaal gebeuren. Als je met elkaar aan tafel zit, praat je met elkaar en wissel je ervaringen uit.

Eten

Tijdens het eten praat je als gezin met elkaar en wissel je ervaringen uit. Hoe zorg je voor een gezellige sfeer aan tafel en welke regels spreek je met elkaar af?

Gezonde eetgewoonten

Gezonde eetgewoonten hebben en gezond eten is goed voor de ontwikkeling van je kind. Hoe stimuleer je gezond eten en gezonde eetgewoonten bij je puber?

Ontbijten

Kinderen die ontbijten worden minder snel dik en kunnen zich beter concentreren op school. Hoe ziet een goed ontbijt er uit en wat doe je als je er moeite mee heeft?

Lastige eters

Als je kind een lastige eter is, is het belangrijk gezonde voeding te blijven geven. Hoe zorg je er voor dat je kind meer eet en welke gevolgen heeft te weinig eten?

Eten op school

Thuis heb je zicht op wat je puber eet, maar op het eten op school niet. Wat kun je doen om je kind op school ook gezond te laten eten en wat bespreek je met de school?

Vergelijk hulpaanbod