De website over zorg en welzijn
Opvoeding en gezin

Onderwijs

Als uw kind 2 of 3 jaar oud is, kunt u het een paar uren of dagdelen per week naar de kinderdagopvang, de peuterspeelzaal of naar de voorschool laten gaan.

Voorschool

Voorscholen zijn er voor kinderen vanaf 2 jaar en zijn bedoeld voor alle kinderen. Ze zijn speciaal geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben.

Leerprogramma’s op de voorschool

De leerprogramma’s van de voorschool zijn gericht op alle gebieden van ontwikkeling: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze leerprogramma’s worden gegeven door speciaal opgeleide leerkrachten. Het doel van de voorschool is om kinderen op een goede manier voor te bereiden op de basisschool.

Samenwerking met het consultatiebureau

De leidster van de kinderopvang, de peuterspeelzaal of de voorschool heeft regelmatig overleg met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Samen met de leidsters en leerkrachten kan zij de ontwikkeling van uw peuter in deze belangrijke eerste levensfase volgen. Daar waar nodig wordt uw kind zo vroeg en zo goed mogelijk ondersteund. Bovendien kunt u als ouder zelf ook rekenen op goede ondersteuning.

Een basisschool kiezen

Het is verstandig om u alvast te oriënteren op verschillende basisscholen bij u in de buurt. Op elke school wordt op een andere manier lesgegeven. Verder zijn er verschillende soorten scholen, bijvoorbeeld openbare scholen en bijzondere scholen. Als uw een keuze hebt gemaakt voor een basisschool, kunt u uw kind aanmelden.

 

Keurmerk

Bron: Onderwijs