De website over zorg en welzijn
Opvoeding en gezin

Alleenstaande ouder

Als u er als ouder alleen voor staat, is het soms niet makkelijk om voor uw kinderen te zorgen. Bijvoorbeeld wanneer u gescheiden bent of als u uw partner hebt verloren. U kunt ook bewust gekozen hebben voor alleenstaand ouderschap.

Werk en inkomen

Alleen uw kind opvoeden kan lastig zijn als u de zorg voor uw kind combineert met uw werk of uw studie. Als u geen werk hebt, kunt u in de bijstand terechtkomen. U leeft dan van een minimuminkomen. Daarom is het bijna altijd beter om een goede opleiding te volgen en een leuke baan te zoeken.

Ontheffing van de arbeidsplicht

U kunt ontheffing van de arbeidsplicht krijgen om voor uw kind te zorgen. Wanneer uw kind jonger is dan 5 jaar, hebt u wel leerplicht. U kunt overigens maar eenmalig voor maximaal 6 jaar ontheffing van de arbeidsverplichting aanvragen, ook al krijgt u er meer kinderen bij in de tijd voordat uw eerste kind 6 wordt.

Kinderalimentatie

Als u gescheiden bent en uw kind bij u woont, ontvangt u alimentatie van uw ex-partner. Op die manier deelt u in de kosten voor de zorg van uw kind.

Een nieuwe partner

Als u een nieuwe partner krijgt, heeft dit natuurlijk gevolgen voor uw gezin. Uw nieuwe partner wordt niet ineens wettelijk stiefouder, maar krijgt in de praktijk vaak wel de rol van stiefouder van uw kind. De situatie zal zeker veranderen als uw nieuwe partner ook kinderen heeft. Als u bij elkaar intrekt, ontstaat er een samengesteld gezin.

Wat als u iets overkomt?

Vraag iemand als voogd voor uw kind. Hij of zij zorgt voor uw kind als er iets met uu gebeurt. U kunt dit vastleggen bij de notaris.

 

Keurmerk

Bron: Alleenstaande ouder