De website over zorg en welzijn
Opvoeding en gezin

Uw relatie verandert

Als u vader of moeder wordt, verandert uw leven. Ook de relatie met uw partner verandert. Er vindt een overgang plaats van partnerschap naar ouderschap. En dat is wennen. Opeens ziet u uw partner in de rol van moeder of vader.

Dipjes horen erbij

Veel onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind, een (tijdelijke) afname te zien is in de tevredenheid en kwaliteit die ouders ervaren in hun relatie. Onder andere door het gevoel minder tijd, aandacht en intimiteit te krijgen van uw partner. Ouders ervaren meer stress en het aantal conflicten neemt toe. Hier zijn verschillende verklaringen voor:

  • onzekerheid in de beginfase van het ouderschap;
  • minder tijd hebben voor elkaar;
  • moeite hebben met het uiten van emoties naar elkaar;
  • spanning ervaren over de taakverdeling in huis;
  • en het hebben van minder energie.

Praten over uw relatie

Negatieve veranderingen in uw relatie kunnen een negatieve invloed hebben op de manier waarop u opvoedt en op het welzijn van uw kind. Door op tijd rekening te houden met deze veranderingen door vooraf in gesprek te gaan met uw partner, kunt u deze negatieve invloed beperken.

Neem tijd voor elkaar

Zorg dat u tijdens de momenten alleen met uw partner, ook echt de tijd neemt voor elkaar. Zoek samen naar een goed moment, bijvoorbeeld als uw kind op bed ligt. Neem een kop thee en praat eens rustig bij. Als u een fijne oppas hebt, of een goed logeeradres bij een vertrouwd persoon, laat dan merken dat u hen waardeert. Dan kunt u samen met een gerust hart weg.

Blijf met elkaar praten

Het is heel belangrijk om met elkaar te blijven praten. Ook al tijdens de zwangerschap. Praat met elkaar over uw verwachtingen van het ouderschap. Ouders die van te voren praten over ouderschap en de veranderingen die dit met zich mee gaat brengen, ervaren minder problemen dan als ze dit niet doen. Bespreek met elkaar wat u lastig vindt of wat u mist, zonder elkaar iets te verwijten. Sta open voor de gevoelens van de ander. Praat ook over andere dingen dan het kind, blijf geïnteresseerd in elkaars levens.

Blijf uw best doen voor elkaar

Blijf aandacht besteden aan uw partner. Toon interesse in elkaar en geef elkaar eens een compliment. Laat zien dat u de ander waardeert als partner en als ouder.

 

Keurmerk

Bron: Je relatie verandert