De website over zorg en welzijn
Opvoeding en gezin

Ik als moeder

Het zorgen voor en het opvoeden van uw kind is een hele nieuwe taak. Misschien hebt u er al iets over gelezen, erover gepraat met andere moeders of een cursus gevolgd om u hierop voor te bereiden. Als het dan eenmaal zover is, leert u het ook in de praktijk. Vaak met vallen en opstaan. En soms confronteert het moeder zijn u met uzelf.

Wat voor moeder wilt u zijn

Voor het moederschap bestaat geen handleiding. Sommige moeders kijken met plezier terug op hun eigen jeugd, andere hebben minder goede ervaringen. Wat wilt u hiervan meenemen en wat juist niet? Wilt u streng of niet streng, traditioneel of modern opvoeden?

Een goede moeder?

U krijgt soms goedbedoelde adviezen van anderen. Deze kunnen u helpen, maar ook onzeker maken. 'Waarom weten andere ouders het wel? Doe ik het wel goed?' Iedere moeder en ieder kind is anders. Soms staat u onder druk vanwege het temperament van uw kind of omdat u problemen op uw werk of in uw relatie hebt. Levensvaardigheden zoals steun zoeken, goed om kunnen gaan met stress en vertrouwen hebben in uzelf, helpen u dan.

Combineren van taken

Als moeder bent u belangrijk voor het opgroeien van uw kind. U leert uw kind verschillende vaardigheden, zoals samenwerken, inleven in anderen en zelfverzekerdheid. Misschien bent u minder vaak thuis dan uw eigen moeder vroeger. Voelt u zich daar niet schuldig over. Het gaat erom dat u en uw kind genieten van de tijd die u samen doorbrengt en dat u zorg, werk en andere taken en verantwoordelijkheden goed kan combineren. Moederschap hoeft geen prestatie te worden.

Hoe gaat het met u en uw kind

Kijk en luister goed naar uw kind. Probeer het zo goed mogelijk te leren kennen. Dan weet u sneller of het lekker in zijn vel zit. De kunst is alert te zijn, maar niet te bezorgd. Het is net zo belangrijk dat het goed gaat met u. Naast moeder bent u ook een mens en hebt u het recht om gelukkig te zijn. Zorg dus goed voor uzelf. Dan bent u een goed voorbeeld en voelt uw kind zich meestal ook goed.

Praten met andere moeders

Het helpt u om meer te weten over hoe anderen het moederschap ervaren en over de ontwikkeling van kinderen in algemene zin. Praat ook met uw partner over de veranderingen in uw relatie en bespreek de taakverdeling. Doe dit het liefst al voor de geboorte van uw kind: goede voorbereiding en afstemming helpt u in het ouderschap.

 

Keurmerk

Bron: Ik als moeder