Vacatures

De Adviesraad Sociaal Domein heeft momenteel een vacature voor een adviesraadlid. Open sollicitaties zijn ook altijd welkom!

Bent u actief betrokken bij de Culemborgse samenleving? Ligt uw hart bij Culemborgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken? En wilt u de gemeente adviseren over het beleid van het sociaal domein? Dan zoeken wij u!

Over de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein geeft namens alle inwoners van Culemborg gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W en de gemeenteraad. De adviezen gaan over hulp bij werk en inkomen (Participatie), hulp bij opvoeden en opgroeien (Jeugd) en ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), U kunt bijvoorbeeld denken aan beleidsthema’s zoals jeugd- en jongerenbeleid, leefbaarheid, sociale woningbouw, armoedebeleid en ondersteuning van mantelzorgers. De Adviesraad Sociaal Domein Culemborg bestaat op dit moment uit 9 leden. Dit zijn allemaal vrijwilligers.
De Adviesraad Sociaal Domein vergadert plenair 10x per jaar. Alle leden zijn daarbij aanwezig. De leden hebben zich verdeeld over drie clusters: het cluster Jeugd, het cluster Wmo en het cluster Participatie. Naast de plenaire vergaderingen stemmen - wanneer dit nodig is - de drie verschillende clusters onderling met elkaar af en voeren tussendoor gesprekken met betrokkenen of beleidsmedewerkers van de gemeente. Ook wonen zij op het cluster gerichte bijeenkomsten bij die in de stad worden georganiseerd.

Momenteel zoeken wij naar een nieuw lid voor de Adviesraad

Als je

 • woont in de gemeente Culemborg;
 • aantoonbaar betrokken bent bij het onderwerp Jeugd;
 • je je verder wilt verdiepen in het onderwerp jeugd;
 • je een maatschappelijk netwerk hebt of dit wilt opbouwen;
 • Je goed kan luisteren en de juiste vragen kunt stellen;
 • beschikt over een positief kritische blik;
 • je een teamspeler bent;
 • je bereid bent relevante informatie te lezen.

Verder vragen we van je dat je het secretariaat van de Adviesraad versterkt. Met dit in het achterhoofd is het nodig dat je voldoende ervaring hebt met computers (Word, Outlook en Excell) en ervaring hebt met het voeren van een secretariaat.

Lid zijn van de Adviesraad Sociaal Domein kost u zeker één dagdeel per week aan voorbereiding, leeswerk/ deskundigheidsactiviteiten, vergaderingen of het bezoeken van (regionale) bijeenkomsten.

Dit krijgt u ervoor terug:

 • Kennis en ervaring;
 • Scholing en cursusaanbod;
 • Uitbreiding van uw netwerk;
 • Inspirerende contacten;
 • Plezier en voldoening;
 • Een vrijwilligersvergoeding van € 825 per jaar (€ 68,75 per keer). Dit heeft geen gevolgen voor de Participatiewet uitkering.

Interesse of meer weten?

 

Aarzel niet en stuur uw reactie per e-mail naar: adviessociaaldomeinculemborg@gmail.com.

Kijk op onze website: www.adviesraadsociaaldomeinculemborg.nl of bel met Carel Romijn op 06-14539307.

Vergelijk hulpaanbod