De website over zorg en welzijn
Adviesraad Sociaal Domein

Vacatures

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden!

Bent u actief betrokken bij de Culemborgse samenleving? Ligt uw hart bij Culemborgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken? En wilt u de gemeente adviseren over het beleid van het sociaal domein? Dan zoeken wij u!

Over de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein geeft namens alle inwoners van Culemborg gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W en de gemeenteraad. De adviezen gaan over hulp bij werk en inkomen (participatie), hulp bij opvoeden en opgroeien (jeugd) en ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), U kunt bijvoorbeeld denken aan beleidsthema’s zoals jeugd- en jongerenbeleid, leefbaarheid, sociale woningbouw, armoedebeleid en ondersteuning van mantelzorgers. De Adviesraad Sociaal Domein Culemborg bestaat op dit moment uit 5 leden. Dit zijn allemaal vrijwilligers.
De Adviesraad Sociaal Domein vergadert plenair 10x per jaar. Alle leden zijn daarbij aanwezig. De leden hebben zich verdeeld over drie clusters: het cluster Jeugd, het cluster Wmo en het cluster Participatie. Naast de plenaire vergaderingen stemmen de drie verschillende clusters onderling met elkaar af en voeren tussendoor gesprekken met betrokkenen of beleidsmedewerkers van de gemeente. Ook wonen zij op het cluster gerichte bijeenkomsten bij die in de stad worden georganiseerd.

Onze gewenste collega:

 • woont in de gemeente Culemborg;
 • is aantoonbaar betrokken bij een of meerdere clusters: jeugd, participatie of Wmo;
 • wil zich verder in zo’n cluster verdiepen;
 • heeft een maatschappelijk netwerk of wil dit opbouwen;
 • kan goed luisteren en de juiste vragen stellen;
 • beschikt over een positief kritische blik;
 • is een teamspeler;
 • zet zich in om relevante informatie te lezen en stelt zich tijdens vergaderingen actief op;
 • is bij voorkeur een (ex-)cliënt of een vertegenwoordiger ervan.

Lid zijn van de Adviesraad Sociaal Domein kost u gemiddeld één dagdeel per week aan voorbereiding, leeswerk/ deskundigheidsactiviteiten, vergaderingen of het bezoeken van (regionale) bijeenkomsten.

Dit krijgt u ervoor terug:

 • Kennis en ervaring;
 • Scholing en cursusaanbod;
 • Uitbreiding van uw netwerk;
 • Inspirerende contacten;
 • Plezier en voldoening;
 • Een vrijwilligersvergoeding van €750 per jaar. Dit heeft geen gevolgen voor de Participatiewet uitkering.

Interesse of meer weten?

Aarzel niet en stuur uw reactie per e-mail naar: adviessociaaldomeinculemborg@gmail.com.

Kijk op onze website: www.adviesraadsociaaldomeinculemborg.nl of bel met Carel Romijn op 06-14539307.