De website over zorg en welzijn
Contact

Contact

Uw inbreng wordt door de Adviesraad Sociaal Domein erg op prijs gesteld.

Maar let op: de Adviesraad behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente en het Sociaal Wijkteam.

U kunt via het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein contact opnemen. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld eens een vergadering van de Adviesraad wilt bijwonen. Het contactadres is:

Secretaris dhr. Paul van der Linden
Rijnlaan 19
4105 GS Culemborg
Tel.: 0345 518714
Mob.: 06 14644442
E-mail. adviessociaaldomeinculemborg@gmail.com