De website over zorg en welzijn
Contact

Contact

Uw inbreng wordt door de Adviesraad Sociaal Domein erg op prijs gesteld.

Maar let op: de Adviesraad behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente en het Sociaal Wijkteam.

U kunt via het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein contact opnemen. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld eens een vergadering van de Adviesraad wilt bijwonen. Het contactadres is:

Secretaris dhr. Erik Rutgers
Chopinplein 101
4102 CR Culemborg
E-mail: adviessociaaldomeinculemborg@gmail.com
Telefoon: u kunt bellen met voorzitter Carel Romijn, via telefoonnummer 0345 515778 / 06 14539307