Vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures voor de Adviesraad. Neemt niet weg dat wij uw open sollicitatie graag tegemoet zien, zeker als u kennis en ervaring heeft met het onderwerp Jeugd.

Kijk bij vacatures naar wie u uw open sollicitatie kunt opsturen.

Onstaansgeschiedenis van de Adviesraad:

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad had besloten een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein in te stellen.

Deze neemt de plaats in van de toenmalige Wmo-raad en de Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand. Volgens fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Culemborg, dhr. F. Sidali is het doel een adviesorgaan in te stellen die over het hele sociaal domein gaat: “Samen met de Wmo-raad, en de Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand hebben we het afgelopen jaar gezocht naar een vorm van burgerparticipatie die het beste aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein. Als gevolg van deze zoektocht heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om één adviesraad voor het sociaal domein in te stellen.”

“Met elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat we de stem van de burger het beste kunnen laten vertegenwoordigen door te werken met één adviesraad die gaat over het hele sociaal domein”, aldus dhr. Sidali.

De adviesraad geeft namens de inwoners van Culemborg gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders en tevens aan de gemeenteraad. De adviezen hebben betrekking op ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk&inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden&opgroeien (jeugdhulp). Met haar adviezen wil de adviesraad eraan bijdragen dat iedereen in Culemborg zelfstandig op eigen kracht kan meedoen in de samenleving. Ook heeft de adviesraad veelvuldig contact met de medewerkers van de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod