De website over zorg en welzijn
Adviesraad Sociaal Domein

Leden Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld door de gemeente. De raad bestaat uit 8 leden, die worden benoemd voor de duur van 4 jaar. De leden zijn verdeeld over 3 clusters: Jeugd, Wmo en Participatie. De leden hebben zich per onderdeel goed ingelezen en informatie ingewonnen. Daardoor kunnen zij deskundig advies geven.

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Algemeen

Carel Romijn (algemeen voorzitter)
Frank van den Dungen (penningmeester)
Erik Rutgers (secretaris)

Cluster Jeugd

Johan van der Waal
Carel Romijn

Cluster Wmo

Erik Rutgers
Jeannette van den Reek
Stella van 't Verlaat

Cluster Participatie

Frank van den Dungen
Annelies Hansma
Femmie Knoppers

Contactadres Adviesraad Sociaal Domein

Erik Rutgers
Chopinplein 101
4102 CR Culemborg
E-mail: adviessociaaldomeinculemborg@gmail.com
Telefoon: u kunt bellen met voorzitter Carel Romijn, via telefoonnummer 0345 515778 / 06 14539307