De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers, die worden aangesteld door de gemeente. Ieder lid probeert op haar of zijn manier contacten te onderhouden met de lokale buurtbewoners. Dit gebeurt onder andere door het bijwonen van wijkbijeenkomsten, maar ook door mee te doen aan verschillende andere overleggen.

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de adviesraad hebben ieder hun eigen aandachtsgebied. Momenteel bestaat de Adviesraad uit de volgende leden:

Frank van den Dungen

 • Werkveld: Participatie
 • Functie: penningmeester
 • "Ik wil samen met de gemeente Culemborg alles doen om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen, gebruik maken van geschikte regelingen."

Annelies Hansma

 • Werkveld: Participatie
 • Functie: lid
 • “Op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie denk en praat ik graag mee over het gemeentelijk beleid.”

Femmie Knoppers

 • Werkveld: Participatie
 • Functie: lid
 • “Ik zit in de Adviesraad omdat ik graag iets wil betekenen voor de gemeenschap en op deze manier een steentje wil bijdragen.”

Jeannette van den Reek

 • Werkveld: Wmo
 • Functie: lid
 • “Ik zit in de Adviesraad als ervaringsdeskundige en als cliëntondersteuner voor mensen die hulp kunnen gebruiken.”

Carel Romijn

 • Werkveld: Jeugd
 • Functie: voorzitter
 • “Wij krijgen een participatiemaatschappij. Voor mij is het daarbij belangrijk dat iedereen, ongeacht inkomen, afkomst of wat dan ook, mee kan en mag doen. Als dit gerealiseerd is, pas dan kun je spreken van een daadwerkelijke participatiemaatschappij.

Erik Rutgers

 • Werkveld: Wmo
 • Functie: secretaris
 • “Als ervaringsdeskundige wil ik graag meedenken en meepraten over het beleid van onze gemeente. Op deze manier kan ik – ondanks mijn beperkingen – wat terug doen!”

Stella van 't Verlaat

 • Werkveld: Wmo
 • Functie: lid
 • “Als ervaringsdeskundige en lid van de cliëntenraad Pro Persona in Tiel, wil ik mijzelf inzetten, ondanks mijn beperkingen. Door mee te denken en mee te praten over het beleid van de gemeente Culemborg.”

Marion van der Werf

 • Werkveld: Jeugd
 • Functie: lid
 • "Mijn ervaring wil ik inbrengen om mee te denken en te praten over de wijze waarop onze gemeente inhoud geeft aan de Participatiewet".

Eva van de Burgt

 • Werkveld: Jeugd
 • Functie: 2e secretaris
 •  

Contactadres Adviesraad Sociaal Domein

Secretaris Erik Rutgers
Chopinplein 101
4102 CR Culemborg
E-mail: adviessociaaldomeinculemborg@gmail.com
Telefoon: u kunt bellen met voorzitter Carel Romijn, via telefoonnummer 0345 515778 / 06 14539307

Vergelijk hulpaanbod