De website over zorg en welzijn
Adviesraad Sociaal Domein

Leden Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld door de gemeente. De raad bestaat uit 15 leden, die worden benoemd voor de duur van 4 jaar. De leden zijn verdeeld over 3 clusters: Jeugd, Wmo en Participatie. De leden hebben zich per onderdeel goed ingelezen en informatie ingewonnen. Daardoor kunnen zij deskundig advies geven.

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Algemeen

Bouwe Metz (algemeen voorzitter)
Paul van der Linden (secretaris/penningmeester)

Cluster Jeugd

Maria Pelgrum (clustervoorzitter)
Monique Beijer
Er zijn momenteel 2 vacatures in dit cluster (zie ook Vacatures)

Cluster Wmo

Eveline Brand (clustervoorzitter)
Jet Dijkstra
Jeannette van den Reek
Karin van Rooijen

Cluster Participatie

Carel Romijn (clustervoorzitter)
Frank van den Dungen
Willem Eikelboom
Annelies Hansma
Femmie Knoppers

Contactadres Adviesraad Sociaal Domein

Paul van der Linden
Rijnlaan 19
4105 GS Culemborg
Tel. 06-14644442
E-mail: adviessociaaldomeinculemborg@gmail.com