De Adviesraad komt iedere derde donderdag van de maand voor een vergadering bij elkaar. Voor 2021 zijn dit de volgende data:

  • 18 maart
  • 15 april
  • 20 mei
  • 17 juni
  • 16 september
  • 21 oktober
  • 18 november, en
  • 16 december.

U bent van harte welkom

U bent van harte welkom om een bijeenkomst van de adviesraad bij te wonen. Of het nu is om te luisteren of om zelf iets in te brengen tijdens de vergadering.

De enige voorwaarde is dat u zich van tevoren aanmeldt. Stuur ons tijdig een e-mail, via: adviessociaaldomeinculemborg@gmail.com.

Helaas is het momenteel niet mogelijk een bijeenkomst bij te wonen. Dit in verband met Corona.

Vergelijk hulpaanbod