Als Adviesraad Sociaal Domein Culemborg vormen wij een onafhankelijk adviesorgaan. Op veel fronten denken en praten wij mee met de gemeente. Ook geven wij gevraagd of ongevraagd adviezen. Dit doen wij aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Culemborg. Onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn de zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en de jeugdhulp.

Adviesraad Sociaal Domein Culemborg

Iedereen is welkom

Als vrijwilligers worden wij aangewezen door de gemeente. Met 9 personen bundelen wij veel kennis en ervaring over de aandachtsgebieden. Wij vergaderen iedere derde donderdag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus.) Onze vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Of dit nu is om te luisteren of met eigen inbreng te komen. Wel is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt bij het secretariaat (adviessociaaldomeinculemborg@gmail.com).

Let op! Vanwege het coronavirus kunt u momenteel geen vergaderingen bijwonen!

Zelfredzaamheid vergroten

Door ons (advies)werk willen wij een bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente. Deze bijdrage is er op gericht om het gemeentelijke beleid zo goed mogelijk af te stemmen op wat er leeft in de gemeente Culemborg. Op deze manier willen wij de eigen kracht, zelfredzaamheid en deelname van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Vergelijk hulpaanbod