De website over zorg en welzijn
Zorgen voor een ander

Respijtzorg

Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen.

Vrijwillige of professionele respijtzorg

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen formele opleiding gehad in de zorg, maar wel een training over het uitvoeren van respijtzorg, en ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Vrijwilliger voor respijtzorg zoeken

Vervangende mantelzorg door een vrijwilliger kunt u zelf regelen, bijvoorbeeld via het Vrijwilligers Informatie Punt of een andere organisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Logeeropvang regelen

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Dagopvang regelen

Dagbesteding, dagopvang of dagbehandeling geven de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en aan activiteiten mee te doen. Het geeft mensen een zinvolle daginvulling en mantelzorgers een adempauze. Vaak is er ook verzorging mogelijk op de locatie.

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor dagopvang en dagbesteding? Neem dan contact op met het sociaal wijkteam.

Woont iemand thuis met een Wlz-indicatie, dan kunt u voor meer informatie terecht bij het zorgkantoor.

Respijtzorg regelen

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor respijtzorg? Neem contact op met het sociaal wijkteam.

Voor hulp van een vrijwilliger hoeft u niet eerst langs de gemeente.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Organisatie voor respijtzorg zoeken

Op deze website vindt u diverse organisaties die respijtzorg aanbieden. Vrijwilligersorganisaties vindt u op de pagina Vrijwilliger nodig.

Zie ook