De website over zorg en welzijn
Zorg en ondersteuning

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon kan u helpen bij uw contact met (hulp)instanties en zorgaanbieders. Bijvoorbeeld door mee te gaan naar het gesprek met het sociaal wijkteam of de gemeente. Of door te helpen bij de voorbereiding op dit gesprek. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Hulp van een vertrouwenspersoon is gratis.

Vertrouwenspersonen Wmo

Heeft u als volwassene hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Maar vindt u de drempel om naar het sociaal wijkteam of de consulenten van de gemeente te gaan te hoog? En is er zo gauw niemand die hierbij kan helpen? Dan kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen Wmo.

U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen Wmo als u de gesprekken met het sociaal wijkteam of de consulenten niet prettig vindt verlopen.

De vertrouwenspersoon kan gesprekken samen met u voorbereiden en meegaan naar gesprekken met het sociaal wijkteam of de consulenten van de gemeente Culemborg. De vertrouwenspersoon luistert, denkt met u mee, geeft informatie en advies. Zij helpt u om samen met het sociale wijkteam of de consulenten goede oplossingen te vinden en afspraken te maken.

Onafhankelijk en gratis

De vertrouwenspersoon Wmo is onafhankelijk van de gemeente Culemborg en zorgaanbieders. Alles wat u bespreekt met de vertrouwenspersoon, blijft tussen u beiden. Het inschakelen van een vertrouwenspersoon kost u niets.

Contactgegevens vertrouwenspersonen Wmo

Foto van vertrouwenspersoon Wmo Annemiek Spijker
Annemieke Spijker (Zorgbelang Inclusief)
Telefoon: 026 384 28 26
E-mail: sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl

 

Foto van vertrouwenspersoon Wmo Ank van Duinen
Ank van Duinen (Het LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap)
Telefoon: 06-33687282
E-mail: a.vanduinen@hetlsr.nl

Vertrouwenspersoon Jeugd

Als jeugdigen of ouders een hulpvraag hebben en daarbij ondersteuning willen in gesprekken met consulenten of sociaal wijkteam, kunnen zij gebruikmaken van de vertrouwenspersoon Jeugd. Dit is een landelijke voorziening die wordt aangeboden door de organisatie AKJ. Ook deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kost u niets.

De vertrouwenspersonen in de jeugdhulp zijn bereikbaar via het het landelijke nummer van het AKJ: 088 555 1000. Of stuur een e-mail naar info@akj.nl.

U kunt ook gebruik maken van de chatfunctie op www.akj.nl. De chat is open van maandag tot en met donderdag tussen 16:00 en 20:00 uur. En op vrijdag tussen 15:00 en 17:00 uur.

Vertrouwenspersoon Wlz

Heeft u een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan kunt u voor ondersteuning ook terecht bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor geeft ondersteuning bij het uitzoeken en regelen van de zorg waarvoor u een CIZ-indicatie heeft.