De website over zorg en welzijn
Zorg en ondersteuning

Het gesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een gesprek.

Wat is een gesprek?

Als u via het Wmo-loket contact zoekt met de gemeente en om hulp of ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Na deze melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heet ook wel 'het gesprek'.

Het gesprek wordt het liefst bij u thuis gevoerd, vandaar de naam gesprek. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden.

Tijdens het gesprek praat u met een medewerker van de gemeente of een professional van het sociale wijkteam. Uw situatie komt uitgebreid aan bod: hoe ziet uw leven eruit, wat is precies uw vraag en wat wilt u bereiken? Het doel is om samen tot een passende oplossing te komen.

Wie zijn er bij het gesprek?

Het gesprek voert u met een medewerker van de gemeente. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met méér dan 1 persoon.

De gemeente zal ook vragen of u iemand uit uw omgeving wilt meenemen. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid en/of een mantelzorger.

U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek.

3 onderdelen

Tijdens het gesprek komen 3 belangrijke vragen aan bod:

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag of probleem op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met hulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Vindt u het lastig om hulp te vragen? Lees dan de tips onder Durf te vragen.

Wat voor hulp is er mogelijk?

Is er een dienst of activiteit in uw gemeente waar u uw probleem mee kunt oplossen? Dat is vaak professionele hulp of hulp van vrijwilligers.

De medewerker van de gemeente kijkt dan of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening. Of dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening.

Tips voor de voorbereiding

Wilt u weten hoe u zich voorbereidt op het gesprek? Lees dan de tips.

Zie ook
Organisaties