De website over zorg en welzijn
Zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet landurige zorg (Wlz) moet u een eigen bijdrage betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Bedragen eigen bijdrage Wmo

Vanaf 1 januari 2020 is de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning maximaal €19 per maand, per huishouden. Uw inkomen of vermogen telt in principe niet mee bij de berekening van dit maximumbedrag.

Wel voert de gemeente Culemborg minimabeleid uit rond de eigen bijdrage. Inwoners met een inkomensgrens tot 120% van het sociaal minimum betalen geen eigen bijdrage.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Ook dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

In de loop van 2020 krijgt u van het CAK een brief. Daarin staat wat u moet gaan betalen.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

  • Uw inkomen
  • Uw vermogen
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage voor de Wlz ongeveer zal zijn.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Zie ook