De website over zorg en welzijn
Zorg en ondersteuning

Zelfmoordgedachten

Denkt u over zelfmoord? Denkt u: ik wil zo niet verder leven? Praat erover met iemand die u vertrouwt. Of bel de hulplijn van 113.nl, via telefoonnummer 113 of het gratis nummer 0800-0113.

Erover praten

Praat erover met iemand die u kent en vertrouwt. Het helpt om uw pijn te delen met anderen. Ze kunnen u helpen zoeken naar een andere oplossing. U kunt voor een gesprek ook terecht bij uw huisarts of bij een psycholoog.

Bel of chat met een hulplijn

Wilt u direct met iemand erover praten? U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 113.nl, via telefoonnummer 113 of het gratis nummer 0800-0113. Of chatten op de website van 113.nl.

Ook kunt u anoniem bellen naar de Luisterlijn: 0900 0767.

Lotgenotencontact

Het kan helpen om in contact te komen met mensen die hetzelfde doormaken of hebben doorgemaakt. Op Zelfmoord-forum.nl kunt u met lotgenoten over uw gevoelens en gedachten praten.

Professionele hulp

Voor professionele hulp kunt u het beste eerst naar uw huisarts gaan. De huisarts kan u doorverwijzen naar specialisten, zoals een psycholoog of een ggz-instelling.

Voor naasten en nabestaanden

Misschien maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving, of heeft u behoefte aan steun en hulp. Voor meer informatie over zelfdoding en het delen van zorgen en ervaringen kunt u terecht op de website van 113.nl. U kunt ook zoeken naar hulp bij rouwverwerking.