Er zijn verschillende manieren om aan een huurwoning te komen. Mensen met lagere inkomens kunnen zich bij een woningcorporatie inschrijven voor een sociale huurwoning. Een andere mogelijkheid is particulier huren.

Huren via de woningcorporatie

Is uw inkomen laag? Dan komt u misschien in aanmerking voor sociale huur. Woningcorporatie KleurrijkWonen verhuurt sociale huurwoningen in de Regio Rivierenland. U kunt zich inschrijven via Woongaard. Meer uitleg over de inschrijving en over de toewijzing van woningen vindt u ook op de website van Woongaard. Of bekijk de informatieve video van KleurrijkWonen.

Meestal zijn er lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Het is verstandig om u snel in te schrijven.

Urgentie aanvragen

Als u dringend een sociale huurwoning zoekt, kunt u een urgentieverklaring (of woonurgentie) aanvragen. U krijgt dan voorrang op andere woningzoekers.

Slechts een klein gedeelte van de woningzoekers krijgt urgentie. Namelijk alleen als u in een noodsituatie zit, waar u zelf niets aan kunt doen. Bijvoorbeeld omdat uw woning is afgebrand of vanwege medische problemen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

Particulier huren

U kunt er ook voor kiezen om particulier een woning te huren. Dit heet ook wel 'huren in de vrije sector'. Meestal is de prijs van zo'n woning hoger dan die van een sociale huurwoning. Daarnaast betaalt u vaak eenmalige bemiddelings- en administratiekosten.

KleurrijkWonen verhuurt vrijesectorwoningen. Deze woningen worden aangeboden via Woongaard.com. U hoeft niet ingeschreven te staan bij Woongaard om op deze woningen te kunnen reageren.

Er zijn nog meer sites waarop u kunt zoeken naar particuliere huurwoningen. Bijvoorbeeld Marktplaats en Funda.

U kunt ook een huurwoning zoeken via de een makelaar.

Woningaanpassingen in een huurhuis

Voor woningaanpassingen heeft u geen toestemming nodig van de verhuurder. Het gaat dan om aanpassingen die nodig zijn vanwege ouderdom of een beperking. De verhuurder mag wel meepraten over de aanpassingen. U hoeft de aanpassing niet te verwijderen als u verhuist.

Heeft u de aanpassing nu nog niet nodig? Maar wilt u de woning toch alvast aanpassen met het oog op de toekomst? Dan heeft u wel toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder mag de toestemming alleen weigeren als de woning door de aanpassingen in waarde daalt. Of als de woning na de aanpassingen moeilijker opnieuw te verhuren is.

Duidelijkheid vooraf

Voordat u in een huurwoning gaat wonen, is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de kosten. Spreek van tevoren af welk woningonderhoud u zelf moet betalen en regelen, en welke reparaties voor rekening van de verhuurder zijn.

Het is handig om de staat van de woning schriftelijk vast te leggen. U kijkt dan met de verhuurder of er gebreken zijn maakt hier een rapport van. U ondertekent allebei dit rapport. Zo voorkomt u dat u problemen krijgt als u het huurcontract weer opzegt.

Problemen met verhuurder

Heeft u problemen met uw huurcontract of uw huisbaas, dan kunt u contact opnemen met de Huurdersbelangenvereniging Culemborg (lid worden is gratis). U kunt ook een klacht indienen bij de regionale klachtencommissie woonruimteverdeling Regio Rivierenland of de klachtencommissie woningcorporaties Regio Rivierenland.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van het huis waar u woont. De hoogte van de huurtoeslag en of u hier recht op heeft, hangt af van:

  • de hoogte van uw inkomen
  • hoeveel vermogen u heeft
  • uw leeftijd
  • hoe hoog de huurprijs van uw woning is

Via de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurtoeslag aanvragen doet u via Mijn toeslagen. U kunt ook uw contactpersoon bij de gemeente Culemborg of een medewerker van team Minima vragen u daarbij te helpen. Zij kunnen samen met u kijken of u hier recht op heeft.

Organisaties

Woningverhuurder

Kleurrijk Wonen

 0345-59 61 00 kleurrijkwonen.nlLaan van Westroijen 64003AZTiel

Juridisch Loket of rechtswinkel

Stichting Wetswinkel Culemborg

 0345-56 87 20 platformrechtswinkels.nlHeimanslaan 24102JACulemborg

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod