De website over zorg en welzijn
Wonen en huishouden

Daklozenopvang

Als u dakloos bent, kunt u hulp en onderdak krijgen bij de opvang voor dak- en thuislozen. Er zijn verschillende soorten opvang. Vaak biedt één instelling meerdere soorten opvang.

Dagopvang

Bij de dagopvang in Tiel kunt u overdag binnenlopen. Hier kunt u eten, koffiedrinken, een praatje maken, douchen of uw kleren wassen. Ook kunt u hier hulp krijgen bij het regelen van praktische zaken. Zoals een postadres of het aanvragen van een uitkering. Of het regelen van een medische behandeling, hulp bij schulden of een woonplek.

U kunt ook terecht bij het Inloophuis Culemborg voor een praatje en een kop koffie. Dit is een ontmoetingsplek voor álle inwoners van Culemborg, ongeacht achtergrond, status of leeftijd.

Nachtopvang

Onderdak voor een nacht of voor een paar nachten vindt u bij de nachtopvang. In Culemborg is geen nachtopvang. Wel is er nachtopvang in Tiel.

Maatschappelijke opvang

Dit heet ook wel 24-uursopvang. Het betekent dat u in de opvang gaat wonen en daar een tijdelijk adres krijgt. Begeleiders helpen u om een stabiel leven op te bouwen. De bedoeling is dat u hierna weer zelfstandig gaat wonen.Maatschappelijke opvang valt op dit moment onder de centrumgemeente. Voor Culemborg betekent dit dat de gemeente Nijmegen bepaalt of u in aanmerking komt voor maatschappelijke opvang.

Wilt u meer weten over maatschappelijke opvang, dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam, of u kunt informeren bij de dagopvang in Tiel.

Crisisopvang

Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang. Mensen die direct onderdak nodig hebben, kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Meer lezen over crisisopvang.

Kosten

Meestal moet u voor een maaltijd en een slaapplaats een paar euro betalen. Gaat u in de opvang wonen, dan vraagt de instelling hiervoor waarschijnlijk een vergoeding aan bij de gemeente. De opvang beheert dan ook uw financiën.

Uitkering

Misschien heeft u recht op een uitkering, zoals WW, Wajong of bijstand. Het is lastig om een uitkering aan te vragen als u geen vaste verblijfplaats heeft of als u niet staat ingeschreven bij een gemeente. Via de daklozenopvang kunt u een briefadres regelen. Ze kunnen u daar ook helpen met het aanvragen van een uitkering.

Na de opvang

De maatschappelijke opvang is tijdelijk. Soms wonen mensen langer dan 1 jaar in de opvang. Maar uiteindelijk gaat u naar een vaste plek. Misschien heeft u dan nog wel begeleiding nodig. U kunt dan (bijv.) in een woongroep met begeleiding gaan wonen, of u krijgt begeleiding thuis.