Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

De belastingen verschillen per gemeente. Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) regelt de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Culemborg. Kijk voor meer informatie over de belastingen van de gemeente Culemborg op de website van de BSR. Of neem contact op met de BSR op telefoonnummer 0344-704704.

Kwijtschelding

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kijkt daarbij naar uw spaargeld en bezit, inkomen en uitgaven. Woont u in de gemeente Culemborg? De organisatie BSR regelt de belastingzaken voor de gemeente Culemborg, ook de kwijtschelding.

U kunt zelf kwijtschelding aanvragen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod