De website over zorg en welzijn
Werk, geld en uitkering

Gemeentelijke belastingen

Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen draagt zo bij aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

De belastingen verschillen per gemeente. De gemeente Culemborg heeft de BSR opdracht gegeven om de gemeentelijke belastingen te regelen. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen van de gemeente Culemborg kunt u op de website van de BSR kijken of contact opnemen met de BSR op telefoonnummer 0344-704704.

Kwijtschelding

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kijkt daarbij naar uw spaargeld en bezit, inkomen en uitgaven. Woont u in de gemeente Culemborg? De organisatie BSR regelt de belastingzaken voor de gemeente Culemborg, ook de kwijtschelding.

U kunt zelf kwijtschelding aanvragen. Heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade