De website over zorg en welzijn
Vervoer

Speciaal taxivervoer

Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

Regiotaxi

Versis is het aanvullende vervoer in de regio Rivierenland. Iedereen die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan elke dag met Versis reizen tussen 06.00 uur 's ochtends en 01.00 uur 's nachts. Versis is vervoer van deur-tot-deur, van deur-tot-halte en van halte-tot-halte.

Heeft u vanwege een beperking dit aanvullend vervoer nodig en kunt u niet op een andere manier reizen? Dan kunt u mogelijk korting krijgen op vervoer van Versis, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. Zie ook de website van Versis.

De gemeente bekijkt samen met u wat u aan vervoer nodig heeft en wat uw gezondheidsproblemen zijn. Als blijkt dat vervoer via Versis de enige oplossing voor u is, dan kunt u korting krijgen. U ontvangt dan een speciale pas.

Versis is gedeeld vervoer. U deelt het voertuig meestal met andere reizigers. De taxi haalt dan verschillende passagiers op en rijdt dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming. Maar het kan ook dat u in aanmerking komt voor individueel vervoer, als u om medische redenen niet samen met anderen kunt reizen. De gemeente bepaalt dit, afhankelijk van uw situatie.

Ook zonder kortingspas kunt u gebruik maken van Versis. U betaalt dan een hoger tarief.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones of meer dan 25 kilometer vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u bekijken of u hier recht op heeft.

Zie ook