Voor kinderen met een beperking zijn verschillende behandelingen, therapieën en trainingen mogelijk. Informeer bij de arts van uw kind naar de mogelijkheden. Is uw kind al onder behandeling van een fysiotherapeut, ergotherapeut of andere behandelaar? Dan kan deze u wellicht verder adviseren.

De volgende therapieën en behandelingen kunnen uw kind helpen zich verder lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.

Ergotherapie

Ergotherapie is voor het verbeteren van de zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten. Er zijn gespecialiseerde kinderergotherapeuten.

Logopedie

Logopedie richt zich op alle problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, slikken en kauwen bij baby's, kinderen en volwassenen.

Oefentherapie

Oefentherapie Cesar-Mensendieck helpt mensen om hun lichaam beter te gebruiken. Het richt zich op beweging en vaardigheden. Een kinderoefentherapeut kan kinderen met motorische problemen helpen om spelenderwijs beter te bewegen.

Vaktherapie

Vaktherapie is een verzamelnaam en heet ook wel ‘creatieve therapie’. Het is therapie door te doen, bijvoorbeeld door te bewegen, te voelen, te spelen, te dansen of te zingen. Onder vaktherapie vallen bijvoorbeeld speltherapie, beeldende therapie, muziektherapie, danstherapie, dramatherapie, tuintherapie en psychomotorische therapie. Dat laatste is therapie op basis van lichaamsbeweging.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Speltherapie is geschikt voor kinderen met psychosociale problemen, dus niet alleen voor kinderen met een beperking. Speltherapie kan helpen bij emotionele problemen, bij het verwerken van traumatische ervaringen of bij sociale problemen.

Haptotherapie

Haptonomie is de leer van het gevoel en het gevoelsleven in het dagelijks leven. Haptotherapie is erop gericht mensen in contact te brengen met hun gevoel. Het gaat dan bijv. over voelen, tasten, aanraken en contact met andere mensen. Kinderen met een beperking maken vaak op een andere manier contact dan we gewend zijn. Een haptotherapeut kan helpen om het contact met uw kind te verbeteren. Aanraken met de handen is daarbij belangrijk, omdat het de meest directe vorm van communicatie is.

Er zijn gespecialiseerde haptotherapeuten. Haptonomie kan ook worden ingezet door andere behandelaren. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut die op haptonomische basis werkt.

Behandelingen en therapie├źn voor kinderen met een meervoudige beperking

Er zijn veel verschillende behandelmethoden, therapieën en ontspanningsmethoden waar uw kind iets aan kan hebben. Op de website van EMB Nederland vindt u een overzicht van mogelijkheden. EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking en hun naasten. Een uitgebreid overzicht vindt u ook in het ouderhandboek MCG, dat u via de website van EMB Nederland kunt bekijken.

U kunt ook de algemene tips over behandeling en therapie voor kinderen met een meervoudige beperking van EMB Nederland eens lezen.

Zelf meewerken aan de therapie

Therapieën voor kinderen met een meervoudige beperking kunnen gegeven worden door een fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut, logopedist of andere hulpverlener. U krijgt van de hulpverlener dan ook uitleg over wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld oefeningen die u thuis kunt doen met uw kind.

Voor sommige behandelmethodes kunt u ook zelf een cursus volgen, zodat u de behandeling kunt combineren met de dagelijkse verzorging thuis. Dit geldt bijvoorbeeld voor Saito Ritmiek en Shantalamassage. U kunt eens navragen bij uw arts of therapeut of zij hiervoor nog tips hebben.

Hulpaanbod

Logopedie

Logopedie

Als uw partner moeite heeft om u te verstaan, of wanneer u last...

Logopedie

In onze logopediepraktijk kunnen (jonge) kinderen en volwassenen...

Logopedie

Spraak (ook schisis), taal, auditieve beperking (gehoor), stem,...

Vaktherapie

Trainingen in weerbaarheid

Weerbaar zijn betekent letterlijk dat je goed kunt zorgen voor...

Organisaties

Logopedist

Logopedie Kinderpraktijk

 logopediekinderpraktijk.nlAdmiraalvlinderlaan 44105THCulemborg

Logopedie Culemborg

 0345-52 11 22 facebook.comConstantijnlaan 24101JKCulemborg

Kinderergotherapeut

Praktijk De Wiel Kinderpraktijk Culemborg

 0345-64 15 35 praktijkdewiel.nlAdmiraalvlinderlaan 44105THCulemborg

Haptotherapeut

Lous van der Stempel | Haptotherapeut -...

 lousvanderstempel.nlRijksstraatweg 534103NJCulemborg

Vergelijk hulpaanbod