De zorg voor uw kind zal af en toe best pittig zijn. Blijf daarom goed op uzelf letten. Laat zo nodig de zorgtaken af en toe door iemand anders overnemen. Het kan ook helpen om met andere ouders ervaringen en tips uit te wisselen. Voor hulp en ondersteuning kunt u ook terecht bij het sociaal wijkteam.

Een dagdeel van u overnemen

Het is fijn als een vertrouwd iemand de zorg overneemt. Iemand die vaker bij u komt en die uw kind goed kent. Die ook precies weet wat hij of zij moet doen als er iets is met uw kind.

Naaste familieleden, zoals uw ouders, broers en zussen, kunnen misschien af en toe de verzorging van uw kind voor een dagdeel overnemen. En als u er even tussenuit wilt, kunnen ze dat misschien voor een paar dagen achter elkaar doen.

Vrijwilligerszorg

Een vrijwilliger kan ook af en toe de zorg overnemen, op uw kind passen of met uw kind spelen. Vraag om meer informatie bij een vrijwilligersorganisatie.

Opvoedondersteuning

U kunt hulp krijgen bij de opvoeding van uw kind, bijvoorbeeld via het medisch kinderdagverblijf (MKD) of het kinderdagcentrum waar uw kind overdag heengaat.

U leert hoe u thuis met uw kind kunt omgaan, wat het beste is voor uw kind en waarom. Bedenk voor uzelf wat de moeilijkheden zijn en waarin u graag ondersteund wilt worden.

Lotgenoten

U kunt veel hebben aan ouders die hetzelfde meemaken als u: lotgenoten. Zij weten als geen ander wat er bij de zorg en behandeling van een speciaal kind komt kijken.

Er zijn allerlei verenigingen en websites voor ouders met kinderen die een ziekte of een beperking hebben. U kunt tips en informatie krijgen van andere ouders en u kunt ervaringen uitwisselen. Bijvoorbeeld:

Broertjes en zusjes

Misschien heeft u naast het kind met een beperking nog meer kinderen. Broertjes of zusjes van een kind met een chronische ziekte of beperking worden ook wel 'brussen' genoemd. Brussen kunnen allerlei vragen en zorgen hebben over wat er met hun broer of zus aan de hand is. En soms kunnen brusjes het lastig vinden dat ouders veel aandacht geven aan het zorgintensieve kind.

Probeer momenten te hebben waarop u speciaal aandacht heeft voor de vragen en zorgen van broers en zussen. Op Harteraad.nl vindt u doe-opdrachten en gesprekstips die hierbij kunnen helpen. Er zijn ook gespreksgroepen en cursussen voor brussen, waar uw kind misschien naartoe kan.

Opvoedvragen en jeugdhulp

Met alle vragen rondom opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het sociale wijkteam, de jeugdarts en het schoolmaatschappelijk werk. U kunt er ook terecht wanneer u hulp of zorg wilt regelen voor uw kind.

Hulpaanbod

Ondersteuning voor ouders van kinderen met een beperking

Mantelzorgondersteuning

In Nederland zijn er veel mantelzorgers. Mantelzorger worden is...

Vergelijk hulpaanbod