Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw zoon of dochter? Dan vindt u op Culemborgkanmeer.nl veel informatie. Per levensfase wordt ingegaan op verschillende onderwerpen zoals gezondheid, vriendschappen, gedrag, omgaan met sociale media etc.

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met een jeugdconsulent, dan is dat altijd mogelijk. U vindt de jeugdconsulenten:

De jeugdconsulenten hebben brede ervaring met jeugd en kunnen met u meedenken. Dit kan eenmalig, maar als dat prettig is ook in een aantal gesprekken.

Het wijkteam in uw buurt

Het wijkteam is er voor (aanstaande) ouders, verzorgers, andere familieleden, jongeren en professionals. U kunt contact opnemen met het wijkteam in uw buurt, locatie Oost of locatie West.

Hulp en ondersteuning

Als blijkt dat u (specialistische) hulp of opvoedingsondersteuning nodig heeft, bekijken de jeugdconsulenten samen met u welke hulp voor uw situatie het beste is. De jeugdconsulenten hebben een goed beeld van wat er in Culemborg en in de regio aan hulp beschikbaar is. Voor sommige jeugdhulp is een verwijzing nodig van het sociaal wijkteam of de huisarts. De jeugdconsulent kan u daarover informeren.

Organisaties

Sociaal wijkteam

Sociaal wijkteam-Locatie West

 culemborgkanmeer.nlAdmiraalvlinderlaan 24105THCulemborg

Sociaal wijkteam-Locatie Oost

 088-00 17 755 culemborgkanmeer.nlHeimanslaan 24102JACulemborg

Vergelijk hulpaanbod