De website over zorg en welzijn
Opvoeding en gezin

Jeugdhulp

Als voor de ondersteuning van uw kind of u als ouders specialistische jeugdhulp nodig is, kunt u daar gebruik van maken. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van het sociaal wijkteam of de huisarts.

Samen met een consulent van het wijkteam of de huisarts kunt u bespreken welke ondersteuning het best past bij uw vragen en behoeften. Het sociaal wijkteam heeft goed zicht op het jeugdhulpaanbod in Culemborg, in de regio maar ook landelijk. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden van aanbieders van jeugdhulp. Zo nodig gaan zij samen met u op zoek naar de juiste hulp. U kunt contact opnemen met het wijkteam voor meer informatie over jeugdhulp.

Zorg in natura of pgb

Als uw kind in aanmerking komt voor jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de jeugdhulp die door de gemeente is ingekocht. Het wijkteam kan u vertellen welke organisaties deze hulp bieden.

Is deze jeugdhulp niet geschikt, dan is er de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget. Hiermee kunt u andere (niet gecontracteerde) zorg voor uw kind inkopen.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Jeugdwet en jeugdhulpplicht

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verplicht is om u en uw kind te helpen. Dit heet de jeugdhulpplicht. De gemeente moet u en uw kind helpen bij het bepalen welke hulp er nodig is, helpen de juiste hulp uit te zoeken en ervoor zorgen dat de hulp ook daadwerkelijk wordt gegeven.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar contracteert daarvoor organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.