Als voor de ondersteuning van uw kind of u als ouders specialistische jeugdhulp nodig is, kunt u daar gebruik van maken. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van het sociaal wijkteam of de huisarts.

Samen met een consulent van het wijkteam of de huisarts kunt u bespreken welke ondersteuning het best past bij uw vragen en behoeften. Het sociaal wijkteam heeft goed zicht op het jeugdhulpaanbod in Culemborg, in de regio maar ook landelijk. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden van aanbieders van jeugdhulp. Zo nodig gaan zij samen met u op zoek naar de juiste hulp. U kunt contact opnemen met het wijkteam voor meer informatie over jeugdhulp.

Zorg in natura of pgb

Als uw kind in aanmerking komt voor jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de jeugdhulp die door de gemeente is ingekocht. Het wijkteam kan u vertellen welke organisaties deze hulp bieden.

Is deze jeugdhulp niet geschikt, dan is er de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget. Hiermee kunt u andere (niet gecontracteerde) zorg voor uw kind inkopen.

Vertrouwenspersoon Jeugd

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij de gesprekken met het sociaal wijkteam. Hulp van de vertrouwenspersoon Jeugd is gratis.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Vergelijk hulpaanbod