De website over zorg en welzijn
Opvoeding en gezin

Onderwijs

Dit gedeelte van de website biedt een compleet overzicht van de opvangmogelijkheden en het onderwijssysteem in Nederland.

Onderwijs

De leerplicht gaat in als kinderen 5 jaar worden, maar de meeste kinderen gaan al naar de basisschool als ze 4 jaar zijn.

U kunt uit verschillende soorten onderwijs kiezen. Zo zijn er verschillende soorten scholen (openbaar of vanuit een bepaalde geloofsovertuiging), maar ook verschillende manieren van onderwijs geven. Alle basisscholen in Nederland moeten daarbij voldoen aan de kerndoelen die het ministerie van Onderwijs stelt.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs (basis, voortgezet en MBO) aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld met extra begeleiding en aangepast lesmateriaal.

Leerlingvolgsysteem

Scholen gebruiken een leerlingvolgsysteem waarin de resultaten van uw kind bijgehouden worden. Dit betekent dat uw kind af en toe een toets maakt en geobserveerd wordt om te kijken hoeveel het weet van de leerstof. In groep 8 krijgt uw kind meestal een Cito-toets. De uitslag daarvan helpt u om te kiezen naar welk vervolgonderwijs uw kind het best kan gaan.

Opvang

Werken u en uw eventuele partner allebei? Dan kan uw kind naar de buitenschoolse opvang en wordt door de school geregeld. U kunt ook gebruikmaken van gastouderopvang] of van een gewone oppas.

 

Keurmerk

Bron: Onderwijs